• ANALIZA: Blokada Yandexu i Grupy Mail.Ru na Ukrainie a wojna informacyjna

    Najpopularniejszym portalem społecznościowym Ukrainy był do tej poryVKontaktena drugim miejscu znajdował się Facebook lub w zależności od rankingu – współdzielił swoją pozycję na podium wraz z portalemOdnoklassniki. Objęcie rosyjskich podmiotów sankcjami sektorowymi nie było motywowane presją społeczną. Choć aspekt polityczny jest istotny, to głównie chodziło o aspekt gospodarczy i bezpieczeństwa, a decyzja miałauderzyć finansowo w państwo-agresora oraz uniemożliwić zarabianie jego firmom na rynku ukraińskim.Istnieje jednak szereg poważnych zagrożeń dla państwa ukraińskiego, które wynikają z tej decyzji. 

  • ANALYSIS: Yandex and Mail.Ru Group blocking in Ukraine in the context of information warfare

    So far, the most popular social network in Ukraine has been VKontakte, followed by Facebook, which shared its position with Odnoklassniki in certain ranking lists. Imposing sectoral sanctions on Russian entities was not motivated by social pressure. Although the political aspect is important, the major reason was economy and security, and the decision was supposed to impact the aggressor state financially and prevent its enterprises to make money on the Ukrainian market. However, there is a range of serious threats for the Ukrainian state resulting from this decision.