• Coronavirus in Polish online media – what was the attitude of the most opinion-forming news portals in Poland to COVID-19 vaccines?

  Since the invention of the COVID-19 vaccine, many articles have appeared in the Polish information space about vaccination against the coronavirus, the origin of the vaccine, its safety and possible side effects. The Center for Propaganda and Disinformation Analysis carried out a detailed monitoring of the Polish media to take a closer look at the discussion on vaccination in cyberspace. As a result of the analysis of detailed data collected over the last months, a report titled “COVID-19 vaccines in Polish- and Russian-language online media outlets: specifics and correlation between them in Polish and Russian information spaces” was developed.

 • COVID-19 VACCINES: THE POLISH INFORMATION SPACE. INTERIM REPORT NUMBER 1

  COVID-19 Vaccines: Polish information space using the example of articles published by Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, Wpolityce.pl, Gazeta.pl in the period between 10 May and 23 May 2021

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Covid-19 vaccines in Polish- and Russian-language online media outlets: specifics and correlation between them in Polish and Russian information spaces” project and implemented during the period of 10 May – 29 August 2021.

 • COVID-19 VACCINES: THE POLISH INFORMATION SPACE. INTERIM REPORT NUMBER 2

  COVID-19 Vaccines: Polish information space using the example of articles published by Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, Wpolityce.pl, Gazeta.pl in the period between 24 May and 6 June 2021.

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Covid-19 vaccines in Polish- and Russian-language online media outlets: specifics and correlation between them in Polish and Russian information spaces” project and implemented during the period of 10 May – 29 August 2021.

 • COVID-19 VACCINES: THE POLISH INFORMATION SPACE. INTERIM REPORT NUMBER 3

  COVID-19 Vaccines: Polish information space using the example of articles published by Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, Wpolityce.pl, Gazeta.pl in the period between 7-20 June 2021.

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Covid-19 vaccines in Polish- and Russian-language online media outlets: specifics and correlation between them in Polish and Russian information spaces” project and implemented during the period of 10 May – 29 August 2021.

 • COVID-19 VACCINES: THE POLISH INFORMATION SPACE. INTERIM REPORT NUMBER 4

  COVID-19 Vaccines: Polish information space using the example of articles published by Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, Wpolityce.pl, Gazeta.pl in the period between 21 June and 4 July 2021.

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Covid-19 vaccines in Polish- and Russian-language online media outlets: specifics and correlation between them in Polish and Russian information spaces” project and implemented during the period of 10 May – 29 August 2021.

 • COVID-19 VACCINES: THE POLISH INFORMATION SPACE. INTERIM REPORT NUMBER 5

  COVID-19 Vaccines: Polish information space using the example of articles published by Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, Wpolityce.pl, Gazeta.pl in the period between 5-18 July 2021.

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Covid-19 vaccines in Polish- and Russian-language online media outlets: specifics and correlation between them in Polish and Russian information spaces” project and implemented during the period of 10 May – 29 August 2021.

 • COVID-19 VACCINES: THE POLISH INFORMATION SPACE. INTERIM REPORT NUMBER 6

  COVID-19 Vaccines: Polish information space using the example of articles published by Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, Wpolityce.pl, Gazeta.pl in the period between 19 July and 1 August 2021.

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Covid-19 vaccines in Polish- and Russian-language online media outlets: specifics and correlation between them in Polish and Russian information spaces” project and implemented during the period of 10 May – 29 August 2021.

 • COVID-19 VACCINES: THE POLISH INFORMATION SPACE. INTERIM REPORT NUMBER 7

  COVID-19 Vaccines: Polish information space using the example of articles published by Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, Wpolityce.pl, Gazeta.pl in the period between 2-15 August 2021.

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Covid-19 vaccines in Polish- and Russian-language online media outlets: specifics and correlation between them in Polish and Russian information spaces” project and implemented during the period of 10 May – 29 August 2021.

 • COVID-19 VACCINES: THE POLISH INFORMATION SPACE. INTERIM REPORT NUMBER 8

  COVID-19 Vaccines: Polish information space using the example of articles published by Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, Wpolityce.pl, Gazeta.pl in the period between 16-29 August 2021

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Covid-19 vaccines in Polish- and Russian-language online media outlets: specifics and correlation between them in Polish and Russian information spaces” project and implemented during the period of 10 May – 29 August 2021.

 • Koronawirus w polskich mediach online – jaki stosunek do szczepionek przeciw COVID-19 miały najbardziej opiniotwórcze portale informacyjne w Polsce?

  Od momentu wynalezienia szczepionki przeciw COVID-19 w polskiej przestrzeni informacyjnej pojawiło się wiele artykułów dotyczących szczepień na koronawirusa, pochodzenia szczepionki, jej bezpieczeństwa oraz możliwych skutków ubocznych. Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji przeprowadziło szczegółowy monitoring polskich mediów, aby przyjrzeć się bliżej prowadzonej w cyberprzestrzeni dyskusji na temat szczepień. W wyniku analizy szczegółowych danych, zebranych na przestrzeni ostatnich miesięcy, powstał raport pt.: „Szczepionki przeciw COVID-19 w polskich i rosyjskich mediach online: Specyfika i korelacja pomiędzy polską i rosyjską przestrzenią informacyjną”.

 • Najnowsze wyniki monitoringu „Wzmacnianie zdolności do zwalczania dezinformacji”, listopad-grudzień 2021 r.

  Publikujemy najnowsze raporty cząstkowe, opracowane w ramach projektu „Wzmacnianie zdolności do zwalczania dezinformacji”. Są one efektem monitoringu rosyjskiej oraz białoruskiej przestrzeni informacyjnej przeprowadzonego w listopadzie oraz grudniu 2021 r. Badania wybranych mediów online zostały zrealizowane dzięki wsparciu National Endowment for Democracy. 

  Czego możesz się dowiedzieć z wyników monitoringu przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2021 r.? 

  Analiza rosyjskich i białoruskich mediów online pozwoliła na dokładne przyjrzenie się narracjom budowanym w przestrzeni informacyjnej obu państw. Dzięki przeprowadzonym badaniom, w najnowszym raporcie opisujemy m.in.: w jaki sposób kryzys migracyjny na granicy z Białorusią wykorzystywany był do celów propagandowych w listopadzie i grudniu 2021 r. ? Jakie tematy obejmowały artykuły publikowane w kontekście krajów bałtyckich w badanym okresie? Czego dotyczyły główne narracje rozpowszechniane w białoruskiej przestrzeni informacyjnej? Dowiedz się więcej na ten temat!

  Przeczytaj więcej w raportach: 

  RAPORT 07: Rosyjska przestrzeń informacyjna,listopad-grudzień

  RAPORT 08: Białoruska przestrzeń informacyjna,listopad-grudzień

  Poprzednie raporty: 

  RAPORT 01: Rosyjska przestrzeń informacyjna, maj-czerwiec

  RAPORT 02: Białoruska przestrzeń informacyjna, maj-czerwiec

  RAPORT 03: Rosyjska przestrzeń informacyjna, lipiec-sierpień

  RAPORT 04: Białoruska przestrzeń informacyjna, lipiec-sierpień

  RAPORT 05: Rosyjska przestrzeń informacyjna, wrzesień-październik

  RAPORT 06: Białoruska przestrzeń informacyjna,wrzesień-październik

  Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy o działaniach w obszarze informacji i wpływów psychologicznych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w oparciu o monitoring rosyjskiej i białoruskiej przestrzeni informacyjnej. Brak świadomości o istnieniu oraz zakresie tych zachowań zaburza rzeczywisty obraz i skalę wrogich działań, utrudnia prognozowanie i zwiększa luki bezpieczeństwa wynikające z koordynacji jednoczesnych, wielowektorowych operacji rosyjskich, obliczonych na osiągnięcie konkretnych celów poprzez oddziaływanie na różnych odbiorców. 

  Raporty są dostępne w języku angielskim, niebawem opublikujemy tłumaczenia w języku polskim.

 • Nowy projekt: autorski podcast #DEZINFO!

  W ramach najnowszego projektu, realizowanego przez Fundację Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, przy wsparciu NATO’s Public Diplomacy Division, powstał 3-odcinkowy podcast #DEZINFO.

  Do interdyscyplinarnego dialogu zaprosiliśmy specjalistów ze świata nauki, z którymi poruszamy tematy dotyczące dezinformacji, propagandy oraz szeroko rozumianej roli środków masowego przekazu we współczesnym świecie. Liczymy na to, że przeprowadzone rozmowy pomogą lepiej zrozumieć procesy związane z konsumpcją informacji w bardzo dynamicznie zmieniającym się krajobrazie medialnym XXI wieku.

  Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest umiejętność krytycznego myślenia oraz budowanie społecznej odporności na manipulację. Dlatego, razem z naszymi rozmówcami, omówiliśmy zagadnienia dotyczące różnych obszarów przestrzeni informacyjnej z naciskiem na aspekty społeczne, psychologiczne, polityczne i medialne. 

  W #DEZINFO rozmawiamy m.in. o:

  - roli mediów w kształtowaniu przekazu politycznego oraz światopoglądu,
  - znaczeniu modnego i medialnego pojęcia wojny hybrydowej,
  - tym, czym jest przewaga informacyjna i czy Polska jest zdominowana przez kogoś w tym aspekcie,
  - mechanizmach przekazywania propagandy i dezinformacji,
  - edukacji medialnej i jej roli w budowaniu odporności na działania dezinformacyjne,
  - tym, jak będą wyglądać media w najbliższej przyszłości, jak zmienią się sposoby wpływu na społeczeństwo.

  Do naszego podcastu zaprosiliśmy ekspertów o różnorodnych zainteresowaniach naukowych, dzięki czemu uzyskaliśmy szersze spojrzenie na temat propagandy i dezinformacji we współczesnych mediach.

  Goście #DEZINFO:

  dr hab. Robert Rajczyk

  Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Śląski w Katowicach; Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki systemów politycznych państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz współczesnych systemów propagandowych i bezpieczeństwa Informacyjnego.

  prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska

  Kierowniczka Katedry Mediów i Badań Kulturowych w Instytucie Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie; Dyrektorka Ośrodka Badań nad Mediami UP oraz Zespołu Badań ds. Psychologii Mediów i Edukacji Medialnej w ramach Ośrodka Badań nad Mediami; Współpracowniczka Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Ekspertka Komisji Europejskiej; Współzałożycielka i 1. prezeska Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.  

  dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

  Kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH; Pełnomocniczka Rektora SGH ds. współpracy z Unią Europejską; socjolożka, politolożka; doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. 

  Trzy odcinki #DEZINFO zostaną opublikowane na naszym fanpage'u na Facebooku, na kanale na Youtube, oraz na platformach streamingowych SoundCloud i Spotify. Pierwszy podcast, rozmowa z dr hab. Małgorzatą Molędą-Zdziech, zostanie opublikowany 28 stycznia 2022 r. – już jutro!

  Serdecznie zapraszamy do wysłuchania naszego podcastu #DEZINFO!

  Ten projekt jest realizowany przy wsparciu NATO’s Public Diplomacy Division.

   

   

 • Paszporty covidowe, wariant Delta koronawirusa czy powikłania związane ze szczepionkami? Który z tych tematów zdominował polskie media online?

  Od przełomu 2019 i 2020 r. problem epidemii COVID-19 jest szeroko komentowany przez opinie publiczną. W przestrzeni informacyjnej nieustannie pojawiają się nowe publikacje dotyczące różnych aspektów związanych z koronawirusem. Na potrzeby raportu: „Szczepionki przeciw COVID-19 w polskich i rosyjskich mediach online: Specyfika i korelacja pomiędzy polską i rosyjską przestrzenią informacyjną”, przeprowadzono monitoring wybranych mediów online pod kątem zbadania dokładnej tematyki publikowanych artykułów. Jakie zagadnienie zdominowało cyberprzestrzeń w Polsce?

 • Polish cyberspace in the face of the coronavirus. Which news sites have published the most articles on vaccines and COVID-19 immunization?

  Since May this year, the Center for Propaganda and Disinformation Analysis has been carrying out a detailed monitoring of the most opinion-forming information portals in Poland: onet.pl, wp.pl, interia.pl, wpolityce.pl and gazeta.pl. Data collected between 10.05 and 04.07.2021 has allowed to conduct a thorough analysis of articles published on the Internet in terms of information on the recently invented COVID-19 vaccine. The published texts published on the Internet have been analyzed quantitatively and qualitatively.

 • Polska cyberprzestrzeń w obliczu koronawirusa. Które serwisy informacyjne publikowały najwięcej artykułów na temat szczepionek oraz szczepień przeciw COVID-19?

  Od maja bieżącego roku Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji prowadziło szczegółowy monitoring najbardziej opiniotwórczych portali informacyjnych w Polsce: onet.pl, wp.pl, interia.pl, wpolityce.pl oraz gazeta.pl. Zgromadzone w okresie 10.05-04.07.2021 r. dane pozwoliły na dokładną analizę publikowanych w Internecie artykułów pod kątem zawartych informacji na temat niedawno wynalezionej szczepionki przeciw COVID-19. Publikowane teksty pojawiające się w Internecie zostały przeanalizowane pod względem ilościowym oraz jakościowym.

 • Polskie media online a szczepionki przeciw COVID-19. Które preparaty zdobyły popularność w polskiej przestrzeni informacyjnej, a które przeszły bez echa?

  W ostatnich miesiącach Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji prowadziło monitoring wybranych polskich i rosyjskich mediów internetowych pod kątem występowania w nich informacji na temat szczepionki przeciw koronawirusowi. W pierwszej części opracowanego raportu: "Szczepionki przeciw COVID-19 w polskich i rosyjskich mediach online: specyfika i korelacja pomiędzy polską i rosyjską przestrzenią informacyjną", przeanalizowana została sytuacja w polskiej cyberprzestrzeni w okresie: 10.05-04.07.2021 r.

 • Szczepionki przeciw COVID-19: metodologia

  Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w dniach 10.05-29.08.2021 r. prowadziło monitoring polskiej i rosyjskiej przestrzeni informacyjnej pod kątem występowania w nich informacji na temat szczepionek przeciw COVID-19. Do badania wykorzystano platformę do monitorowania i analizy informacji online Pulsar. Na potrzeby niniejszej analizy wybrano po 5 mediów online głównego nurtu z Polski i Rosji. Polskie media wybrano na podstawie rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych w 2020 r., przy czym wybrano 5 kolejnych portali informacyjnych z pominięciem tych branżowych: Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, Wpolityce.pl i Gazeta.pl. Rosyjskie media wybrano na podstawie rankingu najbardziej opiniotwórczych portali internetowych w 2020 r. o zasięgu ogólnokrajowym, dostępnych w bazie mediów Pulsara: Rbc.ru, Gazeta.ru, Lenta.ru, Kp.ru i Fontanka.ru.

 • Szczepionki przeciw COVID-19: polska przestrzeń informacyjna. Raport cząstkowy nr 1

  Szczepionki przeciw COVID-19: polska przestrzeń informacyjna na przykładzie artykułów opublikowanych przez Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, Wpolityce.pl, Gazeta.pl w dniach 10-23.05.2021 r.

  Poniżej prezentowane są wyniki cząstkowe monitoringu, przeprowadzonego przez Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w ramach projektu „Szczepionki przeciw COVID-19 w polskich i rosyjskich mediach online: Specyfika i korelacja pomiędzy polską i rosyjską przestrzenią informacyjną” i realizowanego w okresie 10.05-29.08.2021 r.

 • Szczepionki przeciw COVID-19: polska przestrzeń informacyjna. Raport cząstkowy nr 2

  Szczepionki przeciw COVID-19: polska przestrzeń informacyjna na przykładzie artykułów opublikowanych przez Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, Wpolityce.pl, Gazeta.pl w dniach 24.05-06.06.2021 r.

  Poniżej prezentowane są wyniki cząstkowe monitoringu, przeprowadzonego przez Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w ramach projektu „Szczepionki przeciw COVID-19 w polskich i rosyjskich mediach online: Specyfika i korelacja pomiędzy polską i rosyjską przestrzenią informacyjną” i realizowanego w okresie 10.05-29.08.2021 r.

 • Szczepionki przeciw COVID-19: polska przestrzeń informacyjna. Raport cząstkowy nr 3

  Szczepionki przeciw COVID-19: polska przestrzeń informacyjna na przykładzie artykułów opublikowanych przez Onet.pl, Wp.pl, Interia.pl, Wpolityce.pl, Gazeta.pl w dniach 07-20.06.2021 r.

  Poniżej prezentowane są wyniki cząstkowe monitoringu, przeprowadzonego przez Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w ramach projektu „Szczepionki przeciw COVID-19 w polskich i rosyjskich mediach online: Specyfika i korelacja pomiędzy polską i rosyjską przestrzenią informacyjną” i realizowanego w okresie 10.05-29.08.2021 r.