• 20 lat Polski w NATO. Analiza komunikacji państwowej

  12 marca 1999 roku Polska wraz z Czechami i Węgrami wstąpiła w struktury NATO. Dla państw, które wchodziły niegdyś w skład „bloku wschodniego” było to ważne wydarzenie o silnym znaczeniu symbolicznym.

  Z tej okazji analitycy Fundacji Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji sprawdzili w jaki sposób rocznica podpisania dokumentów akcesyjnych była wykorzystywana do prowadzenia komunikacji strategicznej w Polsce. Badania dotyczyły materiałów opublikowanych przez oficjalne kanały komunikacji – Twitter i strony internetowe – w okresie marzec-kwiecień 2019 r.

  Najwięcej komunikatów na portalu Twitter zostało opublikowanych na profilu Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), na którym zamieszczono 103 tweety dotyczące NATO. W działania komunikacyjne aktywnie zaangażowane były również inne konta, w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ), Stałego Przedstawicielstwa RP (SP RP) przy NATO, Kancelarii Premiera, Kancelarii Prezydenta, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (SGWP) i Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

  Materiały rocznicowe oznaczano przy użyciu kilku różnych hashtagów, do których należały przede wszystkim: #20latPLwNATO, #WeAreNato, #PLNATO20. Każdy z profili (z wyjątkiem konta SGWP) zamieścił własne infografiki. Ponadto na profilach publikowano zdjęcia i filmy relacjonujące różne aktywności przedstawicieli danych organów, a MON opublikował 5 profesjonalnie przygotowanych spotów wideo. Nadawcy sięgali ponadto po mniej standardowe formy komunikacji, takie jak animacja (@PremierRP), czy wykorzystanie technik z zakresu „real time marketing” (@PLinNATO). Pomimo kilku przypadków wzajemnego udostępniania komunikatów należy jednak podkreślić, że każde z kont prowadziło osobne działania komunikacyjne, które nie były skoordynowane w ramach spójnej kampanii informacyjnej.

  Działania komunikacyjne były również prowadzone na oficjalnych stronach internetowych. Na stronach Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Premiera, MSZ oraz MON [1] były publikowane wpisy odnoszące się do aktywności przedstawicieli tych organów związanej z obchodami. Materiały te zawierały opisowe relacje z wydarzeń, fotorelacje oraz materiały filmowe. Ponadto na stronach Prezydenta oraz MON utworzono specjalne podstrony dedykowane jubileuszowi. Materiały prezydenckie prezentowały kalendarium działań Andrzeja Dudy w dniach 04-12.03 zbiorczo określanych hasłem #NATOweek [2].

  Podstrona MON prezentowała całościowe podsumowanie kampanii informacyjnej pod hasłem „20 lat Polski w NATO[3]. W jej ramach zaprezentowano: 2 filmy promocyjne, 2 broszury informacyjne, wystawę oraz akcję z zakresu event marketingu pod hasłem „20 wojskowych pikników na 20-lecie Polski w NATO”.

  Na potrzeby kampanii przygotowano również specjalne logo. Znak ten był wykorzystywany w większości materiałów promocyjnych, takich jak filmy, infografiki oraz animacje przez Prezydenta, Premiera i MON (jednak należy podkreślić, że nie wszystkie materiały posiadały to oznaczenie). Logo nie było stosowane przez MSZ oraz SP RP przy NATO.

  Ogólnie rzecz ujmując, w oficjalnych kanałach państwowych budowano pozytywny wizerunek NATO jako silnego sojuszu, który przynosi Polsce rozliczne korzyści. Należy jednak zaznaczyć, że opisanym działaniom komunikacyjnym brakowało pełnej koordynacji i spójności, co byłoby niezbędne do uznania ich za część wspólnej, ogólnopaństwowej kampanii informacyjnej.

   

  Tekst jest częścią projektu „Strategic communication: A comparison of Czech and Polish perspectives" wspieranego przez Forum Czesko-Polskie przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Projekt jest realizowany we współpracy Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji (CAPD) i Prague Security Studies Institute (PSSI).

   

  Marta Kowalska, Szymon Wigienka

   

  [1] Przykłady: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wizyty-krajowe/art,346,nato-week-prezydent-andrzej-duda-w-zaganiu.html; https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-mateusz-morawiecki-na-pikniku-z-okazji-20-lecia-wstapienia-polski-do.html; -https://www.gov.pl/web/dyplomacja/spotkanie-ministra-jacka-czaputowicza-z-madeleine-albright; https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/stanowimy-wspolnote-ktora-gwarantuje-bezpieczenstwo

  [2]https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1324,natoweek--obchody-20-rocznicy-przystapienia-polski-do-nato.html

  [3]https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/20-lat-polski-w-nato2

 • Analiza i przeciwdziałanie negatywnym i fałszywym narracjom na temat Polski i Polaków w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej. Raport 2

  Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu pt. „Wizerunek Polski i Polaków w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej”, który przedstawia wyniki monitoringu rosyjskich portali informacyjnych przeprowadzony w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Badanie dotyczyło treści odnoszących się do Polski i Polaków w kontekście II wojny światowej, Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, które zostały opublikowane na łamach portalu agencji informacyjnej „Ria Novosti” („ria.ru”), portalach o zasięgu federalnym „rg.ru”, „iz.ru”, „russian.rt.com” oraz portalu regionalnym obwodu kaliningradzkiego „klops.ru”.

 • FORECAST: primary goals of Russian propaganda in Poland for 2017

  The activity of Kremlin propaganda centres and the associated state structures clearly indicates that the coming months will see an escalation of actions hostile to Poland in the information space of Poland and its neighbours and allies from NATO. The context of the current geopolitical considerations suggests that apart from strictly disinformation actions: a) components making them appear real (organisation of real events / actions) and b) operational activity of Russian services (political, organisational and financial support for certain structures, entities and individuals as well as intensified recruitment of collaborators and expansion of pro-Russian networks in Poland, which are aimed at reinforcing the influence on the Polish political class and the Polish society) will be strengthened in coordination with them.

 • Kampania WeAreNATO w Republice Czeskiej

  W kontekście pogarszającej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Europie, spowodowanej m.in. agresją Rosji na Ukrainie, niepokojami na Bliskim Wschodzie i tzw. kryzysem migracyjnym, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) musi stawiać czoła nowym wyzwaniom i działać na rzecz wzmacniania zaufania obywateli państw członkowskich do Sojuszu. Wydział NATO ds. dyplomacji publicznej przedstawił w 2017 r. kampanię komunikacyjną WeAreNATO, która miała przyczynić się do osiągnięcia tych celów. Głównym zadaniem kampanii miało być przypomnienie, że NATO jest nie tylko gwarantem bezpieczeństwa, ale także pozytywną siłą skupioną na wytwarzaniu przestrzeni pokoju, współpracy i bezpieczeństwa, a nie inicjowaniu konfliktów [1].

 • KOMENTARZ: Nowa fala aktywności rosyjskich służb. Na celowniku polscy dziennikarze

  Polskim redakcjom, indywidualnym dziennikarzom, blogerom, znanym postaciom życia publicznego czy organizacjom pozarządowym regularnie wysyłane są różne „sensacyjne” informacje. Polska nie jest tu wyjątkiem, bo podobne działania prowadzone są w innych państwach. Większość z nich nie pojawia się w mainstreamie. Ostatnie wycieki danych na temat działania rosyjskich służb specjalnych mogą jednak sprawić, że media będą bardziej podatne na pewne zagrożenia informacyjne.

 • Komunikacja strategiczna w Polsce

  Na poziomie politycznym pojęcie komunikacji strategicznej nie doczekało się w Polsce ani ogólnej strategii działania, ani powszechnie przyjmowanej definicji.


  W praktyce zadania z zakresu komunikacji strategicznej prowadzone są przez pojedyncze komórki pracujące w obrębie różnych resortów. W doraźne działania zaangażowane są przede wszystkim Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.


  Brakuje struktur, które byłyby odpowiedzialne za koordynację działań z zakresu komunikacji strategicznej na poziomie ogólnym, ponadresortowym. Wskutek tego występują problemy ze sprawnym współdziałaniem i osiąganiem efektu synergii.

 • PROGNOZA: Główne cele rosyjskiej propagandy w Polsce na 2017 rok

  Aktywność ośrodków kremlowskiej propagandy oraz powiązanych z nią innych struktur państwowych jasno wskazuje, iż kolejne miesiące przyniosą eskalację wrogich Polsce działań w przestrzeni informacyjnej RP, ale i jej sąsiadów oraz sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kontekst bieżących uwarunkowań geopolitycznych sugeruje, iż poza działaniami stricte dezinformacyjnymi, wzmacniane będą skoordynowane z nimi: a) komponenty je urealniające (organizacja rzeczywistych wydarzeń / akcji) oraz b) działalność operacyjna rosyjskich służb (wspieranie polityczne, organizacyjne oraz finansowe określonych struktur, podmiotów i jednostek oraz wzmocniona rekrutacja współpracowników i rozbudowa prorosyjskich sieci w Polsce, które docelowo mają wzmacniać wpływ na polską klasę polityczną i polskie społeczeństwo).

 • Projekt: Komunikacja strategiczna – porównanie perspektywy polskiej i czeskiej

  Pragniemy poinformować o nowym projekcie, w ramach którego zajmiemy się tematem komunikacji strategicznej.

 • Siedem grzechów głównych Zachodu na froncie rosyjskiej wojny informacyjnej

  Od lat coraz więcej miejsca w debacie publicznej zajmują kwestie związane z zagrożeniami wynikającymi z prowadzonej przez Rosję przeciwko całemu światu zachodniemu wojny informacyjnej, a mimo to świadomość i wiedza społeczeństw na ten temat pozostaje na niewystarczającym poziomie. Jest tak m.in. dlatego, że większość kwestii z nią związanych pozostaje w zaciszach gabinetów i kuluarów ministerstw spraw wewnętrznych i obrony, a nawet na poziomie NATO kwestie bezpieczeństwa informacyjnego traktowane są rozdzielnie od kwestii cyberbezpieczeństwa, chociaż większość wrogich operacji prowadzona jest w cyberprzestrzeni. Czy to na pewno właściwy kierunek?

 • StratCom: perspektywa polska. Struktura systemu komunikacji i analiza kampanii na temat 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO

  Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją analizy polskiego systemu komunikacji strategicznej oraz kampanii na temat 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO, dostępną w formacie PDF. W dalszej części artykułu prezentujemy rekomendacje Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w jaki sposób udoskonalić komunikację strategiczną Polski.

 • Wybory do PE 2019: zagrożenia informacyjne dla Polski cz. 2

  Kolejny etap monitoringu źródeł internetowych, uwzględniający analizę jakościową publikacji na wybranych portalach polskojęzycznych, na których pojawiają się treści eurosceptyczne oraz zbieżne z przekazami rosyjskiej propagandy, pokazuje, że narracje uwzględniają aktualne wydarzenia w Polsce i na świecie. Szczególnie wymowny jest fakt, że im bliżej wyborów do Parlamentu Europejskiego, tym bardziej wzmacniane są wątki antyeuropejskie, antyamerykańskie, antysemickie i antyniemieckie, ale także, że polska redakcja Sputnika wybrała największą grupę komentatorów do swoich wywiadów przedwyborczych praktycznie tylko z jednego ugrupowania politycznego.