Zarząd Fundacji

Wiceprezes
Marta Kowalska

Współzałożycielka Fundacji Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. W latach 2015-2017 ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. W latach 2012-2015 doktorantka Wydziału Politologii Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa, gdzie prowadziła badania nad procesem decydowania politycznego we współczesnej Rosji. W 2014 roku pracowała jako tłumacz języka rosyjskiego w MAI Rossija Siegodnia. W latach 2010-2011 wolontariuszka, a następnie pracownik Polskiej Akcji Humanitarnej. Absolwentka stosunków międzynarodowych (specjalizacja rosyjska) na Wydziale Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła praktyki w MSZ RP oraz Ambasadzie RP w Moskwie. Ukończyła 4. edycję Akademii Młodych Dyplomatów (specjalność: służba zagraniczna) oraz Studia Specjalne Języka i Kultury Arabskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Obszary zainteresowań: polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Rosji, bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki Rosja-NATO, propaganda i dezinformacja, wojny informacyjne i psychologiczne, komunikacja strategiczna.

Prezes
Adam Lelonek 

Współzałożyciel Fundacji Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, publicysta, dziennikarz i komentator współpracujący z mediami polskimi i ukraińskimi. Nauczyciel akademicki z wieloletnim stażem, w latach 2014-2016 współpracował z Wydziałem Dziennikarstwa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Na doświadczenie zawodowe składają się też pełnione wcześniej stanowiska: w latach 2014-2015 analityka portalu Defence24.pl, w latach 2016-2017 eksperta Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, a w latach 2014-2017 członka Zarządu Fundacji Centrum Badań Polska-Ukraina oraz zastępcy redaktora naczelnego Portalu polsko-ukraińskiego PolUkr.Net. Tytuł doktora nauk politycznych uzyskał w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Magister Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkole Cła i Logistyki.

Obszary zainteresowań: Ukraina, polityka zagraniczna Polski, geopolityka, stosunki międzynarodowe, wojna informacyjna.

Publikacje (wybrane):
- „Wojna informacyjna, operacje informacyjne i psychologiczne: pojęcia, metody i zastosowanie”, [w:] „Potencjał słowa. Międzynarodowe stosunki i komunikacja: stan i perspektywy”, A. Lelonek (red.), Fundacja Centrum Badań Polska-Ukraina, Warszawa-Lwów 2016.
- „Konflikt na Ukrainie a ewolucja ładu międzynarodowego” / „Конфлікт в Україні і еволюція міжнародного правопорядку”, The Center for Army, Conversion and Disarmament Studies, http://cacds.org.ua/ru/research/783, 24.05.2016
- „Завдання журналістики в добу інформаційної війни XXI століття”, [w:] „Проблеми формування громадської думки в сучасній Україні”, Київський національний університет культури і мистецтв Т. Аболіна, С. Безклубенко, В. Дячук, O. Кундеревич, M. Пашкевич, M. M. Поплавський (red.), Київ 2014.
- „Nowa wykładnia głównych wektorów ukraińskiej polityki zagranicznej”, [w:] „NATO-Polska-Ukraina. Partnerstwo dla Pokoju. 20 lat później”, D. Łazarz, D. Szeligowski (red.), Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2014.
-„Geopolityka Ukrainy – między buforowością, finlandyzacją a Zachodem”, [w:] „Młoda myśl wschodnia”, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Wrocław 2014.
- „Kultura i historia jako dominanty ukraińskiej polityki zagranicznej”, [w:] H. Chałupczak, M. Pietraś, Ł. Potocki (red.), „Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar kulturowy”, Wydawnictwo Oficina Simonidis, Zamość 2011.
- „Mniejszość rosyjska i rosyjskojęzyczna na Ukrainie”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, Warszawa 2011.