Oferta pracy: Koordynator Projektu

Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji
Author: Centrum Analiz Propagandy i DezinformacjiEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji poszukuje osoby na stanowisko Koordynatora Projektu, która będzie odpowiedzialna za realizację bieżącego projektu międzynarodowego organizacji.

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową skupioną na problemie współczesnych zagrożeń informacyjnych. Pomagamy lepiej rozumieć niebezpieczeństwa, na które narażeni są odbiorcy informacji w dzisiejszym świecie. Nie skupiamy się wyłącznie na popularnym temacie fake newsów. Zamiast tego proponujemy szerokie spojrzenie na różne przejawy szkodliwego oddziaływania informacyjnego, poruszając m.in. zagadnienia dezinformacji, propagandy i zewnętrznych operacji wpływu na debatę publiczną. Popularyzujemy ideę krytycznego myślenia i pokazujemy jak nie dać sobą manipulować!

Szukamy osoby posiadającej umiejętności koordynacyjne i doświadczenie w koordynowaniu projektów międzynarodowych ze środków zewnętrznych oraz zainteresowanej tematami z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa informacyjnego.

Obowiązki:

- koordynacja projektu – realizacja działań projektowych zgodnie z budżetem i harmonogramem;
- organizacja wydarzeń zaplanowanych w projekcie – m.in. spotkań uczestników projektu oraz debat międzynarodowych w trybie online;
- wspólnie ze Specjalistą ds. Komunikacji oraz zleceniobiorcami, dbanie o wysoką jakość produktów projektu, m.in. teksty analityczne, materiały informacyjne i promocyjne;
- koordynacja prac Asystenta Koordynatora Projektu, analityków oraz zleceniobiorców;
- monitorowanie i raportowanie projektu (m.in. przygotowywanie okresowych raportów finansowych i merytorycznych).

Zgłoś się, jeśli:

- posiadasz doświadczenie w realizacji minimum 1 projektu międzynarodowego z zewnętrznym finansowaniem w roli koordynatora;
- umiesz zorganizować sobie czas pracy, współpracować ze zleceniobiorcami i realizować działania zgodnie z harmonogramem;
- interesujesz się tematami z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa informacyjnego;
- jesteś osobą, która samodzielnie poszukuje rozwiązań i proponuje usprawnienia;
- znasz język rosyjski w stopniu umożliwiającym komunikację roboczą z uczestnikami projektu oraz tworzenie i redagowanie materiałów tekstowych na potrzeby realizowanego projektu;
- posługujesz się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2.

 Oferujemy:

- zatrudnienie na pełny etat na umowę zlecenie lub umowę o pracę;
- zatrudnienie przewidziane od lutego 2021 r. do stycznia 2022 r. z możliwością przedłużenia współpracy;
- pracę przy projekcie międzynarodowych;
- pracę w trybie zdalnym;
- możliwość realizacji własnych pomysłów.

 Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu Fundacji prosimy o przesłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem KOORDYNATOR PROJEKTU w tytule wiadomości.

Na zgłoszenia czekamy do 07.02.2021 r.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.


Przesłanie danych osobowych w zakresie szerszym, niż imię, nazwisko, e-mail i/lub telefon stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji (Fundacja) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa.

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Fundacja Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:

  1. a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Fundację – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  2. b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  3. c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  4. d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Fundację, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Fundacja prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Fundacja prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Fundację dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Fundację podanie danych jest dobrowolne.