Oferta pracy: Analityk

Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji
Author: Centrum Analiz Propagandy i DezinformacjiEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Fundacja Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji poszukuje osób na stanowisko Analityk, które będą odpowiedzialne za monitorowanie i analizę przestrzeni informacyjnej online w ramach bieżącego projektu międzynarodowego organizacji.

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową skupioną na problemie współczesnych zagrożeń informacyjnych. Pomagamy lepiej rozumieć niebezpieczeństwa, na które narażeni są odbiorcy informacji w dzisiejszym świecie. Nie skupiamy się wyłącznie na popularnym temacie fake newsów. Zamiast tego proponujemy szerokie spojrzenie na różne przejawy szkodliwego oddziaływania informacyjnego, poruszając m.in. zagadnienia dezinformacji, propagandy i zewnętrznych operacji wpływu na debatę publiczną. Popularyzujemy ideę krytycznego myślenia i pokazujemy jak nie dać sobą manipulować!

Szukamy osób z co najmniej podstawowym doświadczeniem w zakresie analizy informacji w języku rosyjskim, które posiadają rozwinięte umiejętności organizacyjne i chcą doskonalić swój warsztat analityczny.

Obowiązki:

- prowadzenie monitoringów i analiz przestrzeni informacyjnej online;
- opracowywanie materiałów analitycznych;
- udział w międzynarodowych wydarzeniach projektowych online;
- bieżąca współpraca z Koordynatorem i Asystentem Koordynatora Projektu.

Zgłoś się, jeśli:

- posiadasz doświadczenie w realizacji minimum 1 monitoringu przestrzeni informacyjnej online;
- posiadasz doświadczenie w opracowywaniu materiałów analitycznych (ilościowych i jakościowych);
- znasz język rosyjski w stopniu umożliwiającym komunikację roboczą z uczestnikami projektu oraz tworzenie i redagowanie materiałów tekstowych na potrzeby realizowanego projektu;
- umiesz zorganizować sobie czas pracy, współpracować ze zleceniobiorcami i realizować działania zgodnie z harmonogramem;
- interesujesz się tematami z zakresu stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa informacyjnego;
- jesteś osobą, która samodzielnie poszukuje rozwiązań i proponuje usprawnienia;
- posługujesz się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2.

Oferujemy:

- zatrudnienie na umowę cywilnoprawną w niepełnym wymiarze czasu pracy;
- zatrudnienie przewidziane od kwietnia 2021 r. do stycznia 2022 r. z możliwością przedłużenia współpracy;
- pracę przy projekcie międzynarodowym;
- pracę w trybie zdalnym i elastyczne godziny pracy;
- możliwość realizacji własnych pomysłów.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane dołączeniem do zespołu Fundacji prosimy o przesłanie CV na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem ANALITYK w tytule wiadomości.

Na zgłoszenia czekamy do 31.03.2021 r. Aktualizacja Przedłużyliśmy rekrutację do 08.04.2021 r.

Dziękujemy wszystkim osobom, które wyślą do nas swoje zgłoszenia. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji.


Przesłanie danych osobowych w zakresie szerszym niż imię, nazwisko, e-mail i/lub telefon stanowi zgodę na przetwarzanie tych danych w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego. Zgodę możną wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji (Fundacja) z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa.

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Fundacja Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w toku procesu rekrutacji będą przetwarzane:

  1. a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji aktualnie prowadzonego przez Fundację – podstawą prawną jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 lit b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie w jakim podał(a) Pan/Pani także dane fakultatywne – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  2. b) w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 2016/679);
  3. c) w celu weryfikacji posiadanych przez Pana/Panią kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadnionym interesem Fundacji jest weryfikacja kandydatów do pracy oraz określenie warunków ewentualnej współpracy z Panią/Panem;
  4. d) w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Fundacji (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia aktualnego procesu rekrutacji i wyboru kandydata lub kandydatów przez Fundację, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – do jej wycofania, przy czym w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane nie dłużej niż. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Fundację. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Fundacja prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie 3 c) powyżej, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych Fundacja prosi o wniesienie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

Podanie danych osobowych jest wymagane przez Fundację dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. W zakresie danych niewymaganych przez Fundację podanie danych jest dobrowolne.