Publikacje

StratCom: perspektywa polska. Struktura systemu komunikacji i analiza kampanii na temat 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją analizy polskiego systemu komunikacji strategicznej oraz kampanii na temat 20. rocznicy przystąpienia Polski do NATO, dostępną w formacie PDF. W dalszej części artykułu prezentujemy rekomendacje Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w jaki sposób udoskonalić komunikację strategiczną Polski.

Kampania WeAreNATO w Republice Czeskiej

W kontekście pogarszającej się sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Europie, spowodowanej m.in. agresją Rosji na Ukrainie, niepokojami na Bliskim Wschodzie i tzw. kryzysem migracyjnym, Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) musi stawiać czoła nowym wyzwaniom i działać na rzecz wzmacniania zaufania obywateli państw członkowskich do Sojuszu. Wydział NATO ds. dyplomacji publicznej przedstawił w 2017 r. kampanię komunikacyjną WeAreNATO, która miała przyczynić się do osiągnięcia tych celów. Głównym zadaniem kampanii miało być przypomnienie, że NATO jest nie tylko gwarantem bezpieczeństwa, ale także pozytywną siłą skupioną na wytwarzaniu przestrzeni pokoju, współpracy i bezpieczeństwa, a nie inicjowaniu konfliktów [1].

20 lat Polski w NATO. Analiza komunikacji państwowej

12 marca 1999 roku Polska wraz z Czechami i Węgrami wstąpiła w struktury NATO. Dla państw, które wchodziły niegdyś w skład „bloku wschodniego” było to ważne wydarzenie o silnym znaczeniu symbolicznym.

Jak (nie) komunikować się strategicznie, czyli Republika Czeska i komunikacja strategiczna

Na temat komunikacji strategicznej zwracano w ostatnich latach coraz więcej uwagi, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i w samej Republice Czeskiej. Co oznacza to pojęcie? Termin ten odnosi się do planowanych, skoordynowanych działań komunikacyjnych, które mają służyć wspieraniu głównych, zazwyczaj długoterminowych, celów i interesów danego podmiotu, np. państwa, spółki handlowej czy organizacji non-profit.