RAPORT: Komunikacja strategiczna – porównanie perspektywy polskiej i czeskiej

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym pt. "Strategic Communication in Czech Republic and Poland: Comparison of Perspectives and Practices", dostępnym w języku angielskim w formacie PDF.

Publikacja jest częścią projektu „Strategic communication: A comparison of Czech and Polish perspectives" wspieranego przez Forum Czesko-Polskie przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej. Projekt jest realizowany we współpracy Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji (CAPD) i Prague Security Studies Institute (PSSI).