• Monitoring and analysis of the Russian information space: August 2020

  Monitoring and analysis of the Russian information space as exemplified by the articles published by ria.ru, rbr.ru and russian.rt.com between 3 and 30 August 2020.

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Monitoring and analysis of the Russian information space” project and implemented during the period of 3 August 2020 to 28 February 2021.

 • Monitoring and analysis of the Russian information space: December 2020

  Monitoring and analysis of the Russian information space as exemplified by the articles published by ria.rurbr.ru and russian.rt.com between 30 November 2020 and 3 January 2021.

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Monitoring and analysis of the Russian information space” project and implemented during the period of 3 August 2020 to 28 February 2021.

 • Monitoring and analysis of the Russian information space: February 2021

  Monitoring and analysis of the Russian information space as exemplified by the articles published by ria.rurbr.ru and russian.rt.com between 1-21 February 2021.

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Monitoring and analysis of the Russian information space” project and implemented during the period of 3 August 2020 to 28 February 2021.

 • Monitoring and analysis of the Russian information space: Final report

  Monitoring and analysis of the Russian information space as exemplified by the articles published by ria.rurbr.ru and russian.rt.com between 3 August 2020 and 21 February 2021.

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Monitoring and analysis of the Russian information space” project and implemented during the period of 3 August 2020 to 28 February 2021.

 • Monitoring and analysis of the Russian information space: January 2021

  Monitoring and analysis of the Russian information space as exemplified by the articles published by ria.rurbr.ru and russian.rt.com between 4-31 January 2021.

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Monitoring and analysis of the Russian information space” project and implemented during the period of 3 August 2020 to 28 February 2021.

 • Monitoring and analysis of the Russian information space: NATO Belarus, September 2020-February 2021

  Monitoring and analysis of the Russian information space as exemplified by the articles published by ria.rurbr.ru and russian.rt.com between 31 August 2020 and 14 February 2021.

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Monitoring and analysis of the Russian information space” project and implemented during the period of 3 August 2020 to 28 February 2021.

 • Monitoring and analysis of the Russian information space: November 2020

  Monitoring and analysis of the Russian information space as exemplified by the articles published by ria.rurbr.ru and russian.rt.com between 2-29 November 2020.

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Monitoring and analysis of the Russian information space” project and implemented during the period of 3 August 2020 to 28 February 2021.

 • Monitoring and analysis of the Russian information space: October 2020

  Monitoring and analysis of the Russian information space as exemplified by the articles published by ria.rurbr.ru and russian.rt.com between 28 September and 1 November 2020.

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Monitoring and analysis of the Russian information space” project and implemented during the period of 3 August 2020 to 28 February 2021.

 • Monitoring and analysis of the Russian information space: September 2020

  Monitoring and analysis of the Russian information space as exemplified by the articles published by ria.rurbr.ru and russian.rt.com between 31 August and 27 September 2020.

  Below are presented the partial results of the monitoring conducted by the Center for Propaganda and Disinformation Analysis as a part of the “Monitoring and analysis of the Russian information space” project and implemented during the period of 3 August 2020 to 28 February 2021.

 • Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej: grudzień 2020 r.

  Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej na przykładzie artykułów opublikowanych przez ria.rurbc.ru i russian.rt.com w dniach 30.11.2020-03.01.2021 r.

  Poniżej prezentowane są wyniki cząstkowe monitoringu, przeprowadzonego przez Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w ramach projektu „Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej” i realizowanego w okresie 03.08.2020-28.02.2021 r.

 • Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej: listopad 2020 r.

  Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej na przykładzie artykułów opublikowanych przez ria.rurbc.ru i russian.rt.com w dniach 02-29.11.2020 r.

  Poniżej prezentowane są wyniki cząstkowe monitoringu, przeprowadzonego przez Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w ramach projektu „Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej” i realizowanego w okresie 03.08.2020-28.02.2021 r.

 • Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej: luty 2021 r.

  Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej na przykładzie artykułów opublikowanych przez ria.rurbc.ru i russian.rt.com w dniach 01-21.02.2021 r.

  Poniżej prezentowane są wyniki cząstkowe monitoringu, przeprowadzonego przez Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w ramach projektu „Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej” i realizowanego w okresie 03.08.2020-28.02.2021 r.

 • Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej: NATO i Białoruś, wrzesień 2020-luty 2021 r.

  Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej na przykładzie artykułów opublikowanych przez ria.rurbc.ru i russian.rt.com w dniach 31.08.2020-14.02.2021 r.

  Poniżej prezentowane są wyniki cząstkowe monitoringu, przeprowadzonego przez Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w ramach projektu „Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej” i realizowanego w okresie 03.08.2020-28.02.2021 r.

 • Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej: październik 2020 r.

  Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej na przykładzie artykułów opublikowanych przez ria.rurbc.ru i russian.rt.com w dniach 28.09-01.11.2020 r.

  Poniżej prezentowane są wyniki cząstkowe monitoringu, przeprowadzonego przez Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w ramach projektu „Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej” i realizowanego w okresie 03.08.2020-28.02.2021 r.

 • Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej: Raport końcowy

  Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej na przykładzie artykułów opublikowanych przez ria.rurbc.ru i russian.rt.com w dniach 03.08.2020-21.02.2021 r.

  Poniżej prezentowane są wyniki monitoringu, przeprowadzonego przez Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w ramach projektu „Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej” i realizowanego w okresie 03.08.2020-28.02.2021 r.

 • Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej: sierpień 2020 r.

  Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej na przykładzie artykułów opublikowanych przez ria.ru, rbc.ru i russian.rt.com w dniach 03-30.08.2020 r.

  Poniżej prezentowane są wyniki cząstkowe monitoringu, przeprowadzonego przez Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w ramach projektu „Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej” i realizowanego w okresie 03.08.2020-28.02.2021 r.

 • Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej: styczeń 2021 r.

  Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej na przykładzie artykułów opublikowanych przez ria.rurbc.ru i russian.rt.com w dniach 04-31.01.2021 r.

  Poniżej prezentowane są wyniki cząstkowe monitoringu, przeprowadzonego przez Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w ramach projektu „Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej” i realizowanego w okresie 03.08.2020-28.02.2021 r.

 • Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej: wrzesień 2020 r.

  Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej na przykładzie artykułów opublikowanych przez ria.rurbc.ru i russian.rt.com w dniach 31.08-27.09.2020 r.

  Poniżej prezentowane są wyniki cząstkowe monitoringu, przeprowadzonego przez Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji w ramach projektu „Monitoring i analiza rosyjskiej przestrzeni informacyjnej” i realizowanego w okresie 03.08.2020-28.02.2021 r.

 • Мониторинг и анализ российского информационного пространств: НАТО Беларусь, сентябрь 2020 г. - февраль 2021 г.

  Мониторинг и анализ российского информационного пространства на примере статей, опубликованных на ria.ru, rbc.ru и russian.rt.com за 31.08.2020-14.02.2021 г.

  Ниже представлены частичные результаты мониторинга, проведенного Центром анализа пропаганды и дезинформации в рамках проекта «Мониторинг и анализ информационного пространства России» и проведенного в период 08.03.2020-28.02.2021 г.

 • Мониторинг и анализ российского информационного пространства: Август 2020 г.

  Мониторинг и анализ российского информационного пространства на примере статей, опубликованных на ria.ru, rbc.ru и russian.rt.com за 03-30.08.2020 г.

  Ниже представлены частичные результаты мониторинга, проведенного Центром анализа пропаганды и дезинформации в рамках проекта «Мониторинг и анализ информационного пространства России» и проведенного в период 08.03.2020-28.02.2021 г.