Analiza i przeciwdziałanie negatywnym i fałszywym narracjom na temat Polski i Polaków w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej. Raport 2

Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji
Author: Centrum Analiz Propagandy i DezinformacjiEmail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu pt. „Wizerunek Polski i Polaków w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej”, który przedstawia wyniki monitoringu rosyjskich portali informacyjnych przeprowadzony w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. Badanie dotyczyło treści odnoszących się do Polski i Polaków w kontekście II wojny światowej, Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych, które zostały opublikowane na łamach portalu agencji informacyjnej „Ria Novosti” („ria.ru”), portalach o zasięgu federalnym „rg.ru”, „iz.ru”, „russian.rt.com” oraz portalu regionalnym obwodu kaliningradzkiego „klops.ru”.

Wyniki monitoringu dla hasła „Polska” w wybranych rosyjskich portalach internetowych prezentują się następująco:

- ria.ru: łącznie 2127 artykułów odnoszących się do hasła „Polska”, w tym 329 artykułów odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście II wojny światowej, 406 artykułów odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście NATO, 437 artykułów odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście Unii Europejskiej, 165 artykułów odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście ONZ.

- rg.ru: łącznie 1087 artykułów odnoszących się do hasła „Polska”, w tym 163 artykuły odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście II wojny światowej, 123 artykuły odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście NATO, 106 artykułów odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście Unii Europejskiej, 35 artykułów odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście ONZ.

- iz.ru: łącznie 1364 artykułów odnoszących się do hasła „Polska”, w tym 133 artykuły odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście II wojny światowej, 173 artykuły odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście NATO, 234 artykuły odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście Unii Europejskiej, 29 artykułów odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście ONZ.

- russian.rt.com: łącznie 1175 artykułów odnoszących się do hasła „Polska”, w tym 95 artykułów odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście II wojny światowej, 205 artykułów odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście NATO, 241 artykułów odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście Unii Europejskiej, 51 artykułów odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście ONZ.

- klops.ru: łącznie 623 artykuły odnoszących się do hasła „Polska”, w tym 43 artykuły odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście II wojny światowej, 58 artykułów odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście NATO, 26 artykułów odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście Unii Europejskiej, 1 artykuł odnoszących się do hasła „Polska” w kontekście ONZ.

Publikacja jest częścią projektu „Analiza i przeciwdziałanie negatywnym i fałszywym narracjom na temat Polski i Polaków w rosyjskiej przestrzeni informacyjnej”. Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2019”. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 

 

 


Приглашаем вас прочитать полную версию отчета «Образ Польши и поляков в российском информационном пространстве», в котором представлены результаты мониторинга российских информационных порталов, проведенного в период с 01.01.2019 по 30.09.2019 г. Исследование касалось контента, касающегося Польши и поляков в контексте Второй мировой войны, Североатлантического альянса , Европейский Союз и ООН, которые были опубликованы на сайтах информационного агентства «Риа Новости» («ria.ru»), федеральных порталов «rg.ru», «iz.ru», «russian.rt.com» и регионального портала Калининградской области «klops.ru»

Публикация является частью проекта «Анализ и противодействие негативным и ложным нарративам о Польше и поляках в российском информационном пространстве». Общественный проект, софинансируемый Министерством иностранных дел Республики Польша в рамках конкурса «Публичная дипломатия 2019». Публикация выражает только взгляды авторов и не может быть приравнена к официальной позиции Министерства иностранных дел Республики Польша.