• ANALIZA: Blokada Yandexu i Grupy Mail.Ru na Ukrainie a wojna informacyjna

  Najpopularniejszym portalem społecznościowym Ukrainy był do tej poryVKontaktena drugim miejscu znajdował się Facebook lub w zależności od rankingu – współdzielił swoją pozycję na podium wraz z portalemOdnoklassniki. Objęcie rosyjskich podmiotów sankcjami sektorowymi nie było motywowane presją społeczną. Choć aspekt polityczny jest istotny, to głównie chodziło o aspekt gospodarczy i bezpieczeństwa, a decyzja miałauderzyć finansowo w państwo-agresora oraz uniemożliwić zarabianie jego firmom na rynku ukraińskim.Istnieje jednak szereg poważnych zagrożeń dla państwa ukraińskiego, które wynikają z tej decyzji. 

 • ANALIZA: Drukarka – Twój prywatny koń trojański. O zagrożeniach w dobie Internetu Rzeczy

  Informacja to obecnie najdroższy produkt na rynku towarów i usług. Jest ona nieodzownym elementem życia codziennego, a w dobie pokolenia always on zasadniczym komponentem wszystkich smart aplikacji, z których korzysta już cały świat. Warto jednak pamiętać o tym, że informacja poza dystrybucją cyfrową, nadal przelewana jest na papier i funkcjonuje w wersji analogowej. Równolegle z elektronicznym obiegiem informacji i dokumentów, ciągle korzysta się z klasycznych form ich dostarczania. Oczywiście  w XXI w. większość osób nie sporządza ręcznych notatek, tylko są one rozpowszechniane za pośrednictwem różnego rodzaju urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych. W związku z tym coraz więcej producentów sprzętu poligraficznego zaczyna zwracać uwagę na potencjalne zagrożenia z tym związane oraz zwiększać świadomość swoich klientów na temat bezpieczeństwa drukowanych i archiwizowanych w formie cyfrowej dokumentów.


  Jesteś tak bezpieczny jak Twój sprzęt – drukarka jako brama do naszych tajemnic

  Bieżący rok pokazał wiele zagrożeń płynących z sieci Internet. Ransomware`y takie jak WannaCry czy Petya pokazały światu, że masowa infekcja komputerów jest możliwa. W trakcie trwania oraz już po zakończeniu ataków, wszelkie analizy zagrożeń wskazywały głównie na nieaktualne oprogramowanie Microsoftu. Kilka miesięcy po okazuje się, że do tak masowej infekcji komputerów mogły się również przyczynić m. in. drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, które połączone są z grupami komputerów za pomocą sieci LAN i mogą być zarządzane z poziomu Internetu. Fakt ten dotyczy urządzeń, które nie zostały należycie zabezpieczone przez administratorów, tak aby osoby postronne nie miały dostępu do naszego urządzenia.

  Obecnie dostępne urządzenia drukujące i wielofunkcyjne to pełnoprawne komputery. Im większe i wydajniejsze urządzenie, tym parametry komputera zarządzającego urządzeniem są mocniejsze. Jak każdy komputer, drukarka również potrzebuje systemu operacyjnego, za pomocą którego będą sterowane procesy drukowania, a w przypadku urządzeń wielofunkcyjnych, również kopiowania i skanowania. Jeżeli takie urządzenie jest wpięte do sieci LAN, a ta pozwala mu na łączenie się z Internetem, to w przypadku luk bezpieczeństwa urządzenie to może posłużyć jako brama pozwalająca na włamanie się do cyfrowych zasobów przedsiębiorstwa lub domu. Na pokładzie takiego urządzenia można zainstalować dodatkowe oprogramowanie umożliwiające swobodną inwigilację i zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną.

  Problemu z penetracją lokalnej sieci nie będzie, jeżeli ta zostanie dobrze zabezpieczona przed intruzami. W przypadku gdy osoby postronne posiadają dostęp do takiego urządzenia, mogą wykorzystać go do przechwytywania dokumentów.  Przykładowo, kiedy przemysłowe urządzenie wielofunkcyjne  pozwalające na drukowanie, kopiowanie i skanowanie (które w takich urządzeniach zazwyczaj wysyłają skanowane dokumenty bezpośrednio na adres mailowy) nie będzie odpowiednio zabezpieczone, a kontrolę przejmie intruz, może okazać się, że wszystkie dokumenty, które będą drukowane lub powielane (skanowane, kopiowane), trafią również w niepowołane ręce. Teoretycznie pisemna korespondencja niejawna może trafić do osób postronnych już na etapie konwersji ze źródła cyfrowego na analogowe. Oznacza to, że w momencie wysłania do drukarki polecenia drukowania danego dokumentu, osoba postronna może przejąć z urządzenia drukowany dokument. Do podobnego zdarzenia może dojść również w odwrotnej sytuacji, kiedy to urządzenie ma przeprowadzić konwersję z wersji analogowej (papieru) do wersji cyfrowej. Urządzenie może być tak skonfigurowane aby wszystkie kopiowane i skanowane elementy były dodatkowo zapisywane we wskazanej przestrzeni dyskowej lub przesyłane na konkretny adres mailowy. To pokazuje również jak ważnym elementem infrastruktury jest system druku i powielania.

  Internet rzeczy – pięta Achillesowa społeczeństwa informacyjnego

  Oczywiście ten problem ma dużo szersze spektrum i dotyczy wszystkich urządzeń z grupy IoT. Urządzenia obecnie sygnowane mianem Internet of Things (IoT), czyli Internetu rzeczy to bardzo duża grupa urządzeń, pozwalająca komunikować i zarządzać nimi za pomocą Internetu. Najbardziej klasyczna elektronika z tej grupy to kamery IP, a wraz z nimi elektroniczne nianie, autonomiczne odkurzacze, a coraz częściej również pralki, lodówki i ekspresy do kawy. Do tej grupy obecnie dołączyły także systemy drzwi i bram. Zagrożenia z przejęcia kontroli nad kamerą są oczywiste, ale warto się przez chwilę zastanowić jaką informację zwrócą nam urządzenia AGD z zastosowaną technologią IoT.

  Pierwszą podstawową informacją jest kiedy z nich korzystamy lub jak planujemy wykorzystanie takiego urządzenia. Najlepszym przykładem jest pozyskanie informacji z ekspresu do kawy czy piekarnika. Zestawiając informację o której godzinie w danym domu pije się kawę, a o której domownik zlecił piekarnikowi uruchomić się, można ustalić kiedy domownicy przebywają lub, co może okazać się bardziej istotne, nie przebywają w domu. W przypadku posiadania systemu inteligentnego domu, odpowiedzialnego za zabezpieczenie mienia, brak lub nieodpowiednio skonfigurowany system zarządzania nim może spowodować, że ktoś bez problemu dostanie się do takiego budynku. Przykładów jest bardzo wiele i w zasadzie każdy sprzęt komunikujący się z otwartą siecią jaką jest Internet, jest narażony na potencjalny atak.  Jednak czy to oznacza, że należy się bać korzystania z  takiego sprzętu?

  Ochrona urządzeń IoT

  Podstawową linią obrony każdego urządzenia jest oprogramowanie. To dzięki potencjalnym lukom zabezpieczeń osoby postronne mogą przejąć kontrolę nad sprzętem. Producenci sprzętu, szczególnie przemysłowego, starają się na bieżąco łatać dziury w oprogramowaniu. Wraz ze wzrostem zagrożeń i potwierdzonymi informacjami dotyczących masowej inwigilacji społeczeństwa przez NSA oraz służby Federacji Rosyjskiej i Korei Północnej, twórcy sprzętu starają się jak najlepiej zabezpieczyć swoje urządzenia przed wykorzystaniem ich przez osoby niepowołane lub przeciekiem informacji za ich pośrednictwem. Przykładowo, producenci sprzętu drukującego starają się wprowadzać mechanizmy obronne już na etapie uruchamiania urządzeń. Specjalny system kontrolny sprawdza poprawność i integralność oprogramowania urządzenia z listą kontrolną. W przypadku kiedy sumy kontrolne nie pokrywają się z listą, urządzenie instaluje na nowo oprogramowanie w celu odparcia potencjalnego zagrożenia. To samo dzieje się na etapie funkcjonowania urządzenia. Jeżeli któraś z funkcji nie wykonuje poleceń zgodnie z zapisanym schematem, urządzenie sprawdza co się stało i ponawia proces. Jeżeli proces nie zostanie przeprowadzony zgodnie z instrukcją, urządzenie zrestartuje się w celu przeprowadzenia inspekcji oprogramowania i sprzętu. Jeżeli na poziomie testu oprogramowania wyniki nie będą zgadzać się z listą kontrolną, urządzenie spróbuje zainstalować je na nowo z tzw. bezpiecznej kopi bezpieczeństwa, często nazywanej mianem złotej kopii. Jeżeli ten proces nie uda się, do urządzenia będzie musiał przyjechać technik, który zweryfikuje problem.

  Takie zabezpieczenia są obecnie stosowane głównie w sprzęcie klasy enterprise - urządzenia przeznaczone do użytku przemysłowego o wysokiej wydajności - ale ze względu na ciągle rosnące zagrożenia, wieloetapowe zabezpieczenie oprogramowania zaczyna być stosowane również w sprzętach domowego użytku. Oczywiście ze względu na poziom zaawansowania, cena również jest adekwatna do technologii. W tym miejscu należy się zastanowić nad tym, czy smart urządzenia są nam w ogóle potrzebne i jak bardzo cenimy sobie własne bezpieczeństwo.

  Czynnik ludzki – główny problem zabezpieczeń

  Najczęstszym problemem związanym z łatwym dostępem do urządzeń IoT jest brak konfiguracji panelu zarządzania urządzenia. W większości przypadków spowodowane jest to niewiedzą użytkowników, którzy kupują sprzęt w celach czysto eksploatacyjnych, a ich doświadczenie i wiedza na temat bezpieczeństwa cyfrowego zaczyna się w momencie kiedy użytkownik staje się ofiarą. Informacje zamieszczane w instrukcjach obsługi oraz na opakowaniach są w większości przypadków pomijane lub bagatelizowane. Czytanie instrukcji to skrajna konieczność, pojawiająca się zazwyczaj w przypadku bardzo dużego problemu z konfiguracją.
  Poza zwykłymi użytkownikami nie można zapomnieć o administratorach urządzeń i sieci teleinformatycznych. Brak odpowiedniej konfiguracji urządzeń przez ich zarządców zazwyczaj wynika z rutyny lub braku odpowiednich kompetencji. Nieodpowiednie skonfigurowanie panelu zarządzania lub brak konfiguracji spowodowane przeświadczeniem typu „skoro nasza sieć jest tak dobrze zabezpieczona to nie trzeba ustawiać zabezpieczeń w tym urządzeniu”, często doprowadza do konsekwencji, które można było zaobserwować wraz z rozprzestrzenieniem się ransomware’ów WannaCry i Petya.

  Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa

  W przypadku kiedy firma używa lub zamierza używać urządzeń IoT, należy się zastanowić nad tym jak zadbać o bezpieczeństwo całej infrastruktury. Odpowiednia komórka ds. IT/ICT i bezpieczeństwa powinna przeanalizować jak mocne są zabezpieczenia infrastruktury organizacji. W tym miejscu należy również określić sposób zarządzania urządzeniami IoT oraz rodzaj komunikacji (czy stosować połączenia szyfrowane czy nie). W  przypadku druku podążającego, czyli przesyłanego do drukarek systemu wydruku za pomocą sieci LAN, należy uzgodnić schemat dystrybucji i szyfrowania dokumentów. Opisany schemat jest drugim ważnym aspektem dotyczącym bezpieczeństwa informacji, równoważnym z posiadaniem aktualnej wersji oprogramowania.

  Bezpieczeństwo użytkowników prywatnych

  Niemniej jednak to grupa użytkowników niekomercyjnych jest największym odbiorcą urządzeń elektronicznych. Świadomość o zagrożeniach wynikająca z użytkowania urządzeń IoT jest bardzo mała, a to doprowadza do wycieku masy prywatnych informacji. Wspomniany wcześniej problem związany z nieczytaniem instrukcji to tylko jedna z przyczyn braku zabezpieczeń. Największym problemem jest brak odpowiedniej informacji i edukacji o zagrożeniach wynikających z użytkowania urządzeń IoT. Producenci sprzętu ze względu na swoje plany sprzedażowe oraz podejście marketingowe nie chcą informować swoich użytkowników oraz potencjalnych klientów o skutkach nieprawidłowego użytkowania w warstwie reklamowej. Punkty oraz sieci sprzedaży, choć oferują równego rodzaju pakiety rozruchowe sprzętu, w większości przypadków pomijają element informacyjno-edukacyjny, tak aby nie odstraszyć klientów lub robią to celowo dla utrzymania takiej osoby jako klienta serwisowego.
  W przypadku sprzedaży oprogramowania antywirusowego bardzo często zdarza się sytuacja, w której klienci nie są informowani o różnicach wynikających z ceny za dany pakiet zabezpieczeń. Często sprzedawcy idą na rękę klientowi i sprzedają tańszy, jednoelementowy program antywirusowy, nieposiadający odpowiednich komponentów kontrolujących ruch sieciowy i podatność nieznanych programów. Równie często w ramach oszczędności użytkownicy korzystają z darmowych rozwiązań zabezpieczających, które nie są przeznaczone dla użytkowników, którzy nie mają podstawowej wiedzy na temat bezpieczeństwa.

  Problem zaczyna się w szkole

  Największym problemem ze świadomością zagrożeń wynikających z użytkowania urządzeń elektronicznych i poruszania się po sieci Internet jest brak odpowiedniej edukacji. Użytkownicy 25+ tak naprawdę dorastali z dynamicznie zmieniającym się rynkiem IT, a wraz z nim znaczeniem internetu i informacji. Obecne programy edukacyjne o bezpieczeństwie informacji, omawiane na lekcjach informatyki lub technologii informacyjnych często są nieaktualne. Problem ten jest rzadko poruszany na godzinach wychowawczych czy innych zajęciach, obecnie powiązanych z przeszukiwaniem zasobów sieci. Proces uświadamiania młodych ludzi o zagrożeniach płynących z niewłaściwego korzystania z urządzeń i oprogramowania jest często niewłaściwy lub bardzo ogólnikowy. Przez dynamiczny rozwój informatyki i teleinformatyki, często sami  nauczyciele  mają problem z korzystaniem z nowinek technologicznych, a co za tym idzie braku wiedzy na temat tego, czym może skończyć się nieodpowiednie użytkowanie lub brak odpowiedniej konfiguracji urządzeń lub oprogramowania.

  Podobny problem braku edukacji dotyczy także pracowników wielu firm. W wielu organizacjach kadra pracująca na urządzeniach elektronicznych zaczyna się od wieku 19-22 lata. Osoby w tym przedziale wiekowym nie posiadają świadomości i wiedzy na temat tego jak może wyglądać zainfekowana korespondencja lub co może spowodować wyciek informacji ze struktur organizacji. Tymczasem starsi pracownicy- 35+ -  w wielu przypadkach zostali rzuceni na tzw. „głęboką wodę”. Otrzymali wyposażone stanowisko pracy i dalej „radź sobie sam, a jeśli czegoś nie wiesz zajrzyj do procedur i instrukcji”. Tu po raz kolejny pojawia się problem czytania instrukcji oraz procedur, które często nie są napisane w przyjazny dla pracownika sposób. To powoduje porzucenie ustalonych zasad i wykorzystania jednej z dwóch metod działania. Pierwsza z nich, to metoda prób i błędów, która działa na zasadzie metody zero-jedynkowej, zadziała albo nie. Druga, to metoda działania intuicyjnego, która mówi, że „jak się uda to się uda, a jak nie to pójdę do kolegi i on mi pokaże jak to zrobić”. Brak precyzji oraz brak utrzymania ściśle określonych procesów może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa danej jednostki organizacyjnej. Dlatego bardzo ważne są okresowe, obowiązkowe szkolenia dla wszystkich pracowników wykonujących czynności z zakresu przetwarzania informacji.

  Podsumowanie

  Opisane przypadki i zagadnienia, podstawą zachowania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie lub w domu jest elementarna wiedza, która będzie przejawiała się w odpowiedniej konfiguracji sprzętu, oprogramowania lub architekturze systemu teleinformatycznego. Minimalizacja problemu związanego z wykorzystaniem urządzeń IoT przez osoby postronne jest obecnie jednym z najważniejszych aspektów codziennego życia w społeczeństwie informacyjnym. Brak odpowiednich zabezpieczeń oraz  wiedzy, może w szczególności doprowadzić do eskalacji dezinformacji, która może być dystrybuowana przez zaufane kanały komunikacyjne.

  Maciej Ostasz

 • ANALIZA: Nowa rosyjska strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego

  9 maja br. Władimir Putin podpisał dekret „O strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Federacji Rosyjskiej na lata 2017-2030”. Głównym celem strategii wymienionym w dokumencie jest „stworzenie warunków dla kształtowania w Federacji Rosyjskiej społeczeństwa wiedzy”. Można jednak wnioskować, iż Rosja przygotowuje się do totalnej wojny informacyjnej ze światem zaplanowanej na wiele lat, a aspekt defensywny tej wojny będzie stanowił jej kluczową rolę.

 • ANALIZA: Rosyjska kampania informacyjna z polską ustawą dekomunizacyjną w tle

  Czerwcowa nowelizacja tzw. ustawy dekomunizacyjnej przyjęta przez Sejm RP dała początek nowej rosyjskiej kampanii informacyjnej przeciwko Polsce, której celem jest wpłynięcie na decyzję polskich władz w sprawie usunięcia symboli komunistycznych w kraju. Rosja wykorzystując szereg zabiegów manipulacyjnych, propagandowych i dezinformacyjnych, za pośrednictwem swojego MSZ, MON oraz mediów i sieci społecznościowych, manipuluje rosyjską oraz międzynarodową opinią publiczną. Stara się w ten sposób narzucić własną interpretację faktów historycznych, a przy okazji buduje negatywny wizerunek Polski w środowisku międzynarodowym.

 • ANALIZA: Wanna Cry Ransomware jako potencjalne narzędzie propagandy i dezinformacji

  W drugi weekend maja br. byliśmy świadkami największego w historii cyfrowego świata globalnego ataku hakerskiego wymierzonego bezpośrednio w serwery i urządzenia końcowe. Ilość zainfekowanych maszyn oraz straty jakie wygenerował przestój związany z cyberatakiem liczony jest w setkach tysięcy dolarów.

  Atak był wymierzony głównie w sektor przemysłowy i instytucje publiczne, ale jak wynika z licznych informacji pojawiających się od tego czasu, w jego wyniku ucierpiało również wiele osób prywatnych. Oczywistym jest, że można było go uniknąć lub co najmniej zminimalizować skalę ataku. Nie miałby on bowiem tak dużego zasięgu, gdyby wszystkie komputery i serwery na świecie miały zainstalowane systemy z aktualnym wsparciem i poprawkami bezpieczeństwa oraz były odpowiednio zabezpieczone. Kolejnymi ważnymi aspektami ataku jest to, kto za niego odpowiada oraz na ile uda się zmodyfikować narzędzia wykradzione z NSA, a także jak bardzo może to wpłynąć na zarządzanie informacją w przestrzeni publicznej.

 • Cyberbezpieczeństwo a bezpieczeństwo informacyjne: cz. 1 Wordpress

  Od lat coraz większa uwaga poświęcana jest kwestiom cyberbezpieczeństwa, cyberzagrożeń, ale i dezinformacji. Jednym z głównych wyzwań pozostaje jednak wciąż fakt, że tak jak dezinformacja często sprowadzana jest wyłącznie do wąskiego aspektu fake newsów, tak i sfera informacyjna traktowana jest rozdzielnie od sfery cybernetycznej. Takie ograniczone podejście uniemożliwia skuteczne analizowanie czy przeciwdziałanie zagrożeniom. Szczególną podatność zauważyć można przede wszystkim w sferze funkcjonowania organizacji pozarządowych i mediów, które nierzadko są głównymi celami ataków informacyjnych lub psychologicznych. 

  Poza działalnością jednostek czy zorganizowanych grup przestępczych, na przestrzeni ostatnich miesięcy obserwowaliśmy wzrost niebezpiecznych tendencji w cyberprzestrzeni, zwłaszcza wykorzystanie przez niektóre państwa swoich służb specjalnych i hakerów będących formalnie osobami prywatnymi do realizacji swoich celów w polityce zagranicznej. Chodzić tu będzie nie tylko o Federację Rosyjską, ale i o Iran czy Koreę Północną. Coraz szerzej analizowana jest aktywność Chińskiej Republiki Ludowej, Państwa Islamskiego czy ugrupowań terrorystycznych w skali globalnej. Warto w tym momencie wspomnieć, że na przykład rosyjska doktryna bezpieczeństwa nie rozróżnia sfery cybernetycznej od sfery informacyjnej, a wszelkie działania związane z wojną informacyjną i psychologiczną prowadzone są jednocześnie w cyberprzestrzeni. W tym samym czasie państwa zachodnie w swoich koncepcjach bezpieczeństwa główny nacisk kładą na cyberbezpieczeństwo, z pominięciem całego obszaru bezpieczeństwa informacyjnego. Podobna sytuacja ma również miejsce w Polsce. Jest tak mimo faktu udokumentowanych przypadków koordynacji cyberataków z atakami informacyjnymi, jak przed wyborami w Niemczech, Francji czy Stanach Zjednoczonych czy też atakami na same media czy też organizacje pozarządowe lub ich działaczy. 

  Przykładanie uwagi do cyberbezpieczeństwa przy jednoczesnym pomijaniu komponentu informacyjnego i psychologicznego jest jednym z głównych wyzwań Zachodu, ale nie jedynym. Najsłabszym elementem każdego systemu pozostaje człowiek i niezależnie od państwowych regulacji w pierwszej kolejności to sami użytkownicy powinni myśleć o swoim bezpieczeństwie. W sposób szczególny dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale NGOsów, mediów, dziennikarzy, blogerów, analityków czy pracowników instytucji państwowych i ich kierownictwa – słowem każdego, kto pracuje z informacją lub może wywierać wpływ na przestrzeń informacyjną danego państwa. 

  Z wyjątkową uwagą należy odnosić się zwłaszcza do własnych stron internetowych oraz ich zabezpieczania, niezależnie czy mówimy o funkcjonowaniu dużych mediów ogólnokrajowych, czy też o blogach lub lokalnych projektach. Agresor informacyjny jest w stanie w określonych sytuacjach wykorzystać różne źródła informacji i podjąć wobec nich atak, aby oddziaływać na określone grupy wyznaczonego przez siebie docelowego audytorium – nie zawsze chodzi bowiem o całe społeczeństwo. Dotyczyć to może np. regionów przygranicznych, ale i miejsc, gdzie planowana będzie strategiczna dla państwa inwestycja (jak chociażby elektrownia atomowa lub baza wojskowa). 

  Należy przy tym pamiętać, że utrata dostępu do swojej strony to niekoniecznie najgorsze, co może się wydarzyć. Innym scenariuszem może być modyfikacja wcześniej publikowanych treści bez wiedzy autorów czy administratorów i użycie tego do ich dyskredytowania, wykorzystanie kont pocztowych do ataków DDoS lub rozsyłania spamu, co może także podważać reputację lub zaufanie do danego medium lub strony, ale i sabotowanie pracy dziennikarzy czy zdobywanie informacji na temat: planowanych publikacji, które jeszcze nie zostały zamieszczone na stronie, godzin pracy, nawyków, przyzwyczajeń czy adresów IP tak dziennikarzy, jak i administratorów, itd. Warto więc pamiętać o pewnych standardach i nawykach przy pracy z portalami internetowymi. 

  Przekrój zabezpieczeń do Wordpressa

  System WordPress, jako jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią na stronach internetowych, często jest obiektem ataków hakerów z całego świata. Liczne zalety aplikacji, takie jak przystępność, elastyczność czy łatwość do opanowania, są jednocześnie wadą, jeśli oceniamy system pod kątem bezpieczeństwa. Twórcy WordPressa starają się zapewnić jak najwięcej zabezpieczeń. Działania te nie gwarantują jednak pełnej ochrony, dlatego też warto samodzielnie wdrażać rozwiązania, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo administrowanych stron. 

  Aktualizacje WordPressa

  WordPress to system, który dynamicznie się zmienia. Dlatego wciąż powstają nowe wersje, zawierające zarówno nowe funkcje, jak poprawki, zwiększające bezpieczeństwo. Dlatego warto na bieżąco aktualizować WordPressa oraz zainstalowane wtyczki, rozszerzenia i motywy. W ten sposób otrzymujemy zabezpieczenie przed błędami, które pojawiają się w różnych miejscach. Warto pamiętać, że odkładanie w czasie aktualizacji niesie ze sobą ryzyko. Rozsądnym podejściem jest też usuwanie niepotrzebnych, nieużywanych dodatków i wtyczek, ponieważ takie elementy są najbardziej podatne na cyberataki.

  Regularne kopie bezpieczeństwa

  Wykonywanie kopii zapasowych wszystkich danych to sposób na to, by nie utracić bazy danych, w razie ataku na stronę. Zazwyczaj za backup danych odpowiadają dostawcy usług hostingowych, jednak jeśli strona często się zmienia, można wykonywać dodatkowe kopie danych. Jest to możliwe dzięki instalacji dodatkowej aplikacji do tworzenia kopii zapasowych w systemie WordPress.

  Logowanie

  Wielu użytkowników WordPressa zapomina, że wybranie nietypowego loginu, zmiana ID administratora, jak również ustawienie skomplikowanych haseł to najprostsze sposoby, by uniknąć wielu ataków brute-force. Są to ataki, które polegają na sprawdzaniu wszystkich możliwych kombinacji loginów i haseł. Używanie standardowych loginów takich jak „admin”, „administrator”, z automatu ułatwiają hakerom zadanie. Najlepiej nie używać w charakterze loginu swojego adresu mailowego czy nazwy użytkownika. Warto również ustawić mocne hasło, czyli takie, które zawiera małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne. W tym pomagają najprostsze programy, np. LastPass czy KeePass.  

  Ograniczenie dostępu do panelu logowania

  Ponieważ panel logowania do WordPress jest miejscem podatnym na ataki, dobrze jest go dodatkowo zabezpieczyć. Jedną z metod jest zabezpieczenie katalogu wp-admin dodatkowym hasłem. W ten sposób konieczność podania dodatkowych danych uwierzytelniających stworzy dodatkową barierę.

  Wtyczki zabezpieczające

  Dobrym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa strony na WordPress jest instalacja dodatkowej wtyczki zabezpieczającej. Wtyczki pozwalają w automatyczny sposób wprowadzić liczne ustawienia, które znacznie zwiększają ochronę strony. Bardzo dobrą wtyczką jest np. All In ONE WP Security & Firewall, która między innymi zmienia prefix tabel w bazie danych, pozwala na wyświetlanie zalogowanych użytkowników dostępnych online, umożliwia wykonanie kopii zapasowych, ukrywa panel administracyjny, skanuje zmiany w plikach, ukrywa informacje dotyczące zastosowanej wersji WordPress i ma kilkadziesiąt innych funkcji. Równie dobrze działa iThemes Security Pro – wtyczka, która generuje złożone hasła, wykrywa zmiany w plikach, umożliwia ustawienie autoryzacji dwukierunkowej czy też zablokowanie panelu sterowania w dowolnym momencie.

  Ochronę przed złośliwym oprogramowaniem i włamaniami na stronę zapewni też Wordfence Security, Sucuri Security czy SecuPress. Kopie zapasowe pozwoli wykonać wtyczka VaultPress, z kolei do skanowania strony w poszukiwaniu zagrożeń doskonałe są takie wtyczki jak WP Security Ninja.

  Dobrym rozwiązaniem zwiększającym bezpieczeństwo jest też zastosowanie Lookam, który nie tylko oferuje funkcjonalności wtyczek, ale też zapewnia obsługę ze strony doświadczonych programistów.

  Certyfikat SSL

  WordPress umożliwia korzystanie z szyfrowanego połączenia https przez przeglądarkę. Zastosowanie narzędzia, jakim są certyfikaty SSL pozwala na zachowanie poufności przesyłanych danych. Szyfrowanie komunikacji jest podstawą dla firm, które drogą elektroniczną pobierają i przetwarzają dane osobowe, przekazują poufne informacje lub też prowadzą sprzedaż w sieci. 

  Podsumowanie

  Praca z WordPress to przyjemność dla administratorów, twórców treści, a także samych użytkowników strony. W dobie agresywnych działań informacyjnych i psychologicznych, należy jednak pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu dostępu do systemu i bieżącym dbaniu o aktualność dodatkowego oprogramowania. Jest to tym istotniejsze, że dana strona może stać się nie tylko obiektem jednorazowego ataku, ale tak ona sama, jak i jej infrastruktura mogą stać się narzędziami operacji informacyjnych przeciwko innym podmiotom, państwom czy politykom, a w ten sposób stworzyć zagrożenie dla współobywateli. Jak pokazują przykłady z Katalonii czy wyborów prezydenckich w USA, może także chodzić o ich bezpieczeństwo fizyczne, zdrowie i życie. 

  Aby przez długie lata móc cieszyć się stabilnym działaniem i bezpiecznym korzystaniem ze stron należy także pamiętać, że poza dbaniem o własne bezpieczeństwo, na organizacjach pozarządowych, aktywistach, mediach i dziennikarzach ciąży także szczególna odpowiedzialność społeczna. Są oni na pierwszych liniach frontu ataków informacyjnych i dezinformacji. Poza utratą ważnych danych, swoich czy partnerów, na szali jest jeszcze reputacja i zaufanie. Te ostatnie, wraz z wiarą w systemy demokratyczne, zaufanie do ładu i porządku publicznego oraz instytucji państwowych są głównymi celami operacji informacyjnych i psychologicznych, projektowanych indywidualnie pod państwa zachodnie, w tym Polskę. 

  Projekt „Cyberbezpieczeństwo a bezpieczeństwo informacyjne” jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji oraz Firmy MillStudio.pl.

 • KOMENTARZ: Astroturfing. Nowa generacja operacji specjalnych przeciwko Polsce

  Weekendowa kampania astroturfingowa na Twitterze wydaje się być jednym z elementów rosyjskiej operacji specjalnej przeciwko Polsce, której celem jest destabilizacja życia społeczno-politycznego oraz marginalizacja kraju na arenie międzynarodowej. W ciągu niespełna dwóch dni polska przestrzeń informacyjna została pokryta wielowątkową narracją wymierzoną w społeczeństwo obywatelskie, środowiska pozarządowe oraz ukraińskie, a także opozycyjne i rządowe jednocześnie. Podjęcie i powielanie narzuconej narracji przez różne środowiska może świadczyć na korzyść skuteczności tej operacji oraz o niewielkiej świadomości polskiego państwa i społeczeństwa o zewnętrznych, wrogich działaniach propagandowo-dezinformacyjnych, a co za tym idzie ich znacznej podatności na te działania. Stanowią również próbę wpływania na procesy społeczno-polityczne w Polsce i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju.

 • KOMENTARZ: Nowa fala aktywności rosyjskich służb. Na celowniku polscy dziennikarze

  Polskim redakcjom, indywidualnym dziennikarzom, blogerom, znanym postaciom życia publicznego czy organizacjom pozarządowym regularnie wysyłane są różne „sensacyjne” informacje. Polska nie jest tu wyjątkiem, bo podobne działania prowadzone są w innych państwach. Większość z nich nie pojawia się w mainstreamie. Ostatnie wycieki danych na temat działania rosyjskich służb specjalnych mogą jednak sprawić, że media będą bardziej podatne na pewne zagrożenia informacyjne.

 • KOMENTARZ: Nowe zagrożenia informacyjne dla Polski nie muszą pochodzić z zewnątrz

  Środowisko bezpieczeństwa każdego kraju podlega stałej transformacji, a wiele z kluczowych zmian to rzeczy bardziej subtelne, niż spektakularne. Jedną z nich mogą być skutki długotrwałego oddziaływania na przestrzeń informacyjną, ale i na podmioty ją kształtujące, z wykorzystaniem ich własnych podatności. Patrząc na pewne zjawiska zachodzące nad Wisłą zasadnym wydaje się pytanie o stopień rozchwiania polskiego ekosystemu informacyjnego. Trzeba też pamiętać, że kremlowscy propagandyści nie „wymyślają na nowo koła” – korzystają z tego, co jest. Jedna niefortunna wypowiedź polityka może zostać nie tylko wyrwana z kontekstu, ale i wykorzystana przeciwko nam samym.

 • KOMENTARZ: Zagrożenia informacyjne to wyzwanie nie tylko na okresy przedwyborcze

  Raport amerykańskiej firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem SafeGuard Cyber zbadał działania informacyjne w mediach społecznościowych w okresie od listopada 2018 do marca 2019 roku. Analizie poddano 3,5 mln postów zamieszczonych na serwisach Twitter, Facebook, Instagram oraz YouTube. Wynika z niej, że za wrogie działania odpowiadają trzy kategorie podmiotów: boty, trolle i aktorzy hybrydowi, tj. osoby wykorzystujący oprogramowanie do obsługi wielu kont jednocześnie. W odróżnieniu od wyborów prezydenckich w USA, w krajach europejskich wzmacniają oni istniejące przekazy i narracje, omijając media tradycyjne. Co więcej, około połowy populacji UE, tj. ok. 240 mln ludzi mogło zostać narażonych na treści publikowane i promowane w ramach rosyjskich kampanii dezinformacyjnych. Tak naprawdę jednak problem jest poważniejszy.

 • KONFERENCJA: Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciw Polsce i Europie

  W dniu 23 czerwca br. odbędzie się konferencja pod tytułem "Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciw Polsce i Europie" z udziałem przedstawicieli Fundacji Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. Wydarzenie będzie miało miejsce w sali konferencyjnej Fundacji Centrum Prasowego dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej (ul. Nowy Świat 58 w Warszawie) i organizowane jest przez Instytut Europejskich Demokratów. Serdecznie zapraszamy!

 • Niezbędnik przedwyborczy: jak nie dać sobą manipulować

  Na nasze postrzeganie rzeczywistości składa się szereg procesów. Często nie zdajemy sobie sprawy nie tylko ze współczesnych mechanizmów oddziaływania informacyjnego i psychologicznego, ale i z faktu, że sami mamy złe nawyki korzystania z informacji. Polegając wyłącznie na tych samych źródłach, zwłaszcza wyprofilowanych ideologicznie, ułatwiamy algorytmom w sieci podsuwanie nam treści, które z czasem składają się na naszą własną bańkę informacyjną, zakłócając naszą percepcję. To, wraz z szeregiem mechanizmów psychologicznych, których nie zawsze jesteśmy świadomi, przekłada się nie tylko na nasze zachowania wyborcze, ale i wiele innych decyzji.

 • PROGNOZA: Główne cele rosyjskiej propagandy w Polsce na 2017 rok

  Aktywność ośrodków kremlowskiej propagandy oraz powiązanych z nią innych struktur państwowych jasno wskazuje, iż kolejne miesiące przyniosą eskalację wrogich Polsce działań w przestrzeni informacyjnej RP, ale i jej sąsiadów oraz sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kontekst bieżących uwarunkowań geopolitycznych sugeruje, iż poza działaniami stricte dezinformacyjnymi, wzmacniane będą skoordynowane z nimi: a) komponenty je urealniające (organizacja rzeczywistych wydarzeń / akcji) oraz b) działalność operacyjna rosyjskich służb (wspieranie polityczne, organizacyjne oraz finansowe określonych struktur, podmiotów i jednostek oraz wzmocniona rekrutacja współpracowników i rozbudowa prorosyjskich sieci w Polsce, które docelowo mają wzmacniać wpływ na polską klasę polityczną i polskie społeczeństwo).

 • Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciwko Polsce

  Niniejszy tekst stanowi część raportu pt. „Rosyjska wojna dezinformacyjna przeciwko Polsce”, opracowanego przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy merytorycznej z Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Raport został zaprezentowany 8 listopada br. podczas międzynarodowej konferencji Warszaw Security Forum.

 • Siedem grzechów głównych Zachodu na froncie rosyjskiej wojny informacyjnej

  Od lat coraz więcej miejsca w debacie publicznej zajmują kwestie związane z zagrożeniami wynikającymi z prowadzonej przez Rosję przeciwko całemu światu zachodniemu wojny informacyjnej, a mimo to świadomość i wiedza społeczeństw na ten temat pozostaje na niewystarczającym poziomie. Jest tak m.in. dlatego, że większość kwestii z nią związanych pozostaje w zaciszach gabinetów i kuluarów ministerstw spraw wewnętrznych i obrony, a nawet na poziomie NATO kwestie bezpieczeństwa informacyjnego traktowane są rozdzielnie od kwestii cyberbezpieczeństwa, chociaż większość wrogich operacji prowadzona jest w cyberprzestrzeni. Czy to na pewno właściwy kierunek?

 • Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019: zagrożenia informacyjne dla Polski

  Monitoring źródeł internetowych, uwzględniający analizę jakościową ponad 500 publikacji na wybranych portalach polskojęzycznych, na których pojawiają się treści zbieżnych z przekazami rosyjskiej propagandy, pokazuje, że istnieją określone wektory narracyjne związane z prezentowaniem kwestii europejskich, ale nie tylko. Jest to szczególnie istotne w kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego.